פרשת שמות – The birth of a leader – The middah of נושא בעול